สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union


 


  

 

 

 

AEROTHAI  UNION

 
 รายงานการประชุม คกส. กรกฎาคม ๒๕๕๙

 รายงานการประชุม คกส. มิถุนายน ๒๕๕๙
   รายงานการประชุม คกส. พฤษภาคม ๒๕๕๙
   รายงานการประชุม คกส. เมษายน ๒๕๕๙
   

   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. มิถุนายน ๒๕๕๙
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๕๙

 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. เมษายน ๒๕๕๙


 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. มีนาคม ๒๕๕๙
 

 
 กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
   มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
   กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
   ผลคะแนนแบบทดสอบ สมาชิกสาขา ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มิถุนายน - กันยายน ๒๕๕๗
 

 

   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๘/๒๕๕๗ 
   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๗/๒๕๕๗ 
   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๕/๒๕๕๗
   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๓/๒๕๕๗
 


   ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๙
   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕
   ตัวอย่าง  หนังสือเตือน
   

   กฎหมายน่ารู้สู่เพื่อสมาชิก ๑
   แถลงการณ์ สพร.ท กรณีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ/ซุปเปอร์์โฮลดิ้ง
   รายละเอียด TOR โครงการก่อสร้างอาคาร AEROTHAI Complex
   วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาคลอด
 

 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

 

 เหตุใดกฎหมายกำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิง ยกของหนักได้เท่ากัน!!! 

     
   

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 The International Transport Workers' Federation

International Labour Organization


 
Online:  1
Visits:  476,952
Today:  117
PageView/Month:  5,501