สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union 

 

 


 

 

 

 


 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๑
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๐ 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๐ 
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
 

AEROTHAI  UNION

 
 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑

 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนมกราคม ๒๕๖๑
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐
   

   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๖๐
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. มิถุนายน ๒๕๕๙

 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๕๙


 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. เมษายน ๒๕๕๙
 

 
 กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
   มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
   กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
   ผลคะแนนแบบทดสอบ สมาชิกสาขา ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   

   ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2560
   ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนกรรมการ (เพิ่มเติม) สรร.ว.ท.
   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕
   

   กฎหมายน่ารู้สู่เพื่อสมาชิก ๑
   แถลงการณ์ สพร.ท กรณีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ/ซุปเปอร์์โฮลดิ้ง
   รายละเอียด TOR โครงการก่อสร้างอาคาร AEROTHAI Complex
   วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาคลอด
 

 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

 

 เหตุใดกฎหมายกำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิง ยกของหนักได้เท่ากัน!!! 

     
   

กระดานสนทนา
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 89 ครั้ง 9/4/2561 14:58:00
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ​ โดยมีทั้งกร aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 412 ครั้ง 28/5/2560 19:36:00
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค aerosera 2 ความคิดเห็น อ่าน 777 ครั้ง 27/5/2560 11:28:00
กิจกรรมสมาชิกส่วนกลาง อบรมแรงงานสัมพันธ์ รอบสอง ปี 2560 aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 476 ครั้ง 10/1/2560 8:59:00
รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนสาขา กรรมการผู้แทนส่วนกลาง และกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม เพื่อเป็นกรรมการบริหาร aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 642 ครั้ง 13/7/2559 13:29:00


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

International Labour Organization

 
Online:  13
Visits:  542,628
Today:  134
PageView/Month:  2,755