สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union 

 

 


 

 

 เอกสารการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 วันที่ 3 ตุลาคม 2560


 ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแแห่งประเทศไทย ปี 2556 ที่ควรแก้ไข


 ยกร่าง ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแแห่งประเทศไทย ที่นำเสนอแก้ไขที่ประชุมใหญ่ วันที่ 3 ตุลาคม 2560


 ตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแแห่งประเทศไทย 
ปี 2556 (ฉบับปัจจุบัน) และข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย
ที่นำเสนอแก้ไขที่ประชุมใหญ่ 
วันที่ 3 ตุลาคม 2560

 

 

 

 

  รายละเอียดโครงการทัศนาศึกษาประเทศอินเดีย - เนปาล

  ภาพกิจกรรมโครงการทัศนาศึกษาประเทศอินเดีย - เนปาล

  ใบสมัครโครงการทัศนาศึกษาประเทศอินเดีย - เนปาล

  แบบฟอร์มร่วมทำบุญ ณ ประเทศอินเดีย - เนปาล

 

 

 AEROTHAI  UNION

 
 รายงานการประชุม คกส. สิงหาคม ๒๕๖๐

 รายงานการประชุม คกส. กรกฎาคม ๒๕๖๐
   รายงานการประชุม คกส. มิถุนายน ๒๕๖๐
   รายงานการประชุม คกส. พฤษภาคม ๒๕๖๐
   

   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๖๐
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. มิถุนายน ๒๕๕๙

 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๕๙


 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. เมษายน ๒๕๕๙
 

 
 กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
   มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
   กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
   ผลคะแนนแบบทดสอบ สมาชิกสาขา ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   

 


   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๐ 
   ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙
 
 ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ - มกราคม ๒๕๕๙
 

 

   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๘/๒๕๕๗ 
   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๗/๒๕๕๗ 
   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๕/๒๕๕๗
   การประชุม คกก.กิจการสัมพันธ์ ๓/๒๕๕๗
 


   ระเบียบว่าด้วยการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๙
   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   ประกาศ เรื่อง ข้อบังคับเกี่ยวกับพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๕
   ตัวอย่าง  หนังสือเตือน
   

   กฎหมายน่ารู้สู่เพื่อสมาชิก ๑
   แถลงการณ์ สพร.ท กรณีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ/ซุปเปอร์์โฮลดิ้ง
   รายละเอียด TOR โครงการก่อสร้างอาคาร AEROTHAI Complex
   วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาคลอด
 

 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

 

 เหตุใดกฎหมายกำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิง ยกของหนักได้เท่ากัน!!! 

     
   
กระดานสนทนา
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ​ โดยมีทั้งกร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ? โดยมีทั้งกรรมการบริหาร และประธานกรรมการสาขาภูมิภาค ทั้ง ...
0 ความคิดเห็น อ่าน 155 ครั้ง 28/5/2560 19:36:00
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค ในเรื่อง ยุทธ์ศาสตร์ด้านภูมิภาค สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ ห้องฟ้าคราม บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด สำนักงานใหญ่ ทุ่งมหาเมฆ 
2 ความคิดเห็น อ่าน 269 ครั้ง 27/5/2560 11:28:00
กิจกรรมสมาชิกส่วนกลาง อบรมแรงงานสัมพันธ์ รอบสอง ปี 2560
อบรมหลักสูตรแรงงานสัมพันธ์ ณ จ.เชียงราย และ จ.เชียงใหม่ รอบสอง 16 - 19 กุมภาพันธ์ 2560 อยากให้สมาชิกช่วยบอกต่อๆ ถึงสมาชิกที่ไม่ได้ไปในรอบแรกด้วยนะครับ 
0 ความคิดเห็น อ่าน 231 ครั้ง 10/1/2560 8:59:00
รับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนสาขา กรรมการผู้แทนส่วนกลาง และกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม เพื่อเป็นกรรมการบริหาร
ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙ สหภาพฯ เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการเลือกตั้ง กรรมการผู้แทนสาขา กรรมการผู้แทนส่วนกลาง และกรรมการผู้แทนรายกลุ่ม เพื่อเป็นกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๗ สมัครได้ที่ทำการสหภาพแรงงานฯ โทร ๐๒ ๒๘๕ ๙๓๖๒ Fax ๐๒ ๒๘๗ ๘๘๗๑ หรือติดต่อประสานผู้รับสมัคร ประธาน สรร.ว.ท. นายปริญญา ...
0 ความคิดเห็น อ่าน 393 ครั้ง 13/7/2559 13:29:00
พระที่ระลึก สำหรับสมาชิกผู้เกษียณ 2557
รับมาแล้วครับ พระใหญ่ปางห้ามสุมทร วัดขุนสุมทรจีน เจ้าอาวาส มาส่งด้วยตัวเอง ประธานฯ เราก็ไปรับเอง พระแท้แน่นนอน
0 ความคิดเห็น อ่าน 933 ครั้ง 11/9/2557 11:58:00

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

International Labour Organization

 
Online:  13
Visits:  517,173
Today:  233
PageView/Month:  1,653