สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย Aerothai State Enterprise Union
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม ๒๕๖๐ 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกันยายน ๒๕๖๐ 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๐ 
  ข่าวประชาสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

 


        


 

 AEROTHAI  UNION

 
 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

 การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนมีนาคม ๒๕๖๑
   การประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
   

   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๖๐
   รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. มิถุนายน ๒๕๕๙

 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. พฤษภาคม ๒๕๕๙


 รายงานการประชุม คก.บริหาร สรร.ว.ท. เมษายน ๒๕๕๙
 

 
 กฏหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
   มาตราฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ
   กฎหมายว่าด้วยศาลแรงงาน
   ผลคะแนนแบบทดสอบ สมาชิกสาขา ศูนย์ควบคุมการบินภูเก็ต
   

   ระเบียบ สรร.ว.ท.ว่าด้วยการเลือกตั้ง คก.บริหาร สรร.ว.ท.๒๕๖๑
   ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการเลือกตั้งส่วนกลาง และสาขาภูเก็ต ฯ
   ข้อบังคับสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย 2560
   ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง ลงวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘
   

   กฎหมายน่ารู้สู่เพื่อสมาชิก ๑
   แถลงการณ์ สพร.ท กรณีบรรษัทวิสาหกิจแห่งชาติ/ซุปเปอร์์โฮลดิ้ง
   รายละเอียด TOR โครงการก่อสร้างอาคาร AEROTHAI Complex
   วันหยุดพักผ่อนประจำปี
   

   เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการลาคลอด
 

 กฎหมายแรงงานสำหรับผู้หญิงตั้งครรภ์

 

 เหตุใดกฎหมายกำหนดให้ผู้ชายและผู้หญิง ยกของหนักได้เท่ากัน!!! 

     
   

กระดานสนทนา
ข่าวจากคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์ ตุลาคม 2561 aerosera 4 ความคิดเห็น อ่าน 79 ครั้ง 5/11/2561 11:36:00
เรื่องค่าวิชาชีพวิศวกร เป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง aerosera 1 ความคิดเห็น อ่าน 67 ครั้ง 30/10/2561 10:13:00
เรื่องวันหยุดพักผ่อนประจำปี aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 277 ครั้ง 9/4/2561 14:58:00
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จัดกิจกรรมการกำหนดวิสัยทัศน์ร่วมกัน ด้านภูมิภาค โดยได้กำหนดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ การให้ความรู้ แนวทางการสื่อสาร และการสร้างเครือข่ายแรงงาน ระหว่างวันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องฟ้าคราม บริษัทฯ​ โดยมีทั้งกร aerosera 0 ความคิดเห็น อ่าน 549 ครั้ง 28/5/2560 19:36:00
สัมมนา กรรมการบริหาร และ ประธานกรรมการสาขาภูมิภาค aerosera 2 ความคิดเห็น อ่าน 1080 ครั้ง 27/5/2560 11:28:00


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

International Labour Organization

 

 

 
Online:  4
Visits:  574,775
Today:  32
PageView/Month:  3,440